Barion Pixel

Kosár

0

ÁSZF Általános Szerződési Feltételek

embossedwood.com

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF)

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://embossedwood.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://embossedwood.com/letoltheto-dokumentumok/ letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható.

 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

 

1.1 A szolgáltató adatai

1.1.1 A szolgáltató neve: MITEV Technológiai Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

1.1.2 A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 6724 Szeged, Öthalom utca 9.

1.1.3 A szolgáltató cégjegyzékszáma: 06-09-021942

1.1.4 A szolgáltató adószáma: 25287440-2-06

1.1.5 A szolgáltató nyilvántartásában bejegyző hatóság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

1.1.6 A szerződés nyelve: magyar

 

1.2 A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége

1.2.1 Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 31 330 2996

1.2.2 Az ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: shop@embossedwood.com

1.2.3 Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Szegfű utca 6.

 

1.3 A tárhely-szolgáltató adatai

1.3.1 A tárhely-szolgáltató neve: DotRoll Kft.

1.3.2 A tárhely-szolgáltató székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

1.3.3 A tárhely-szolgáltató telefonszáma: +36 1 432 3232

1.3.4 A tárhely-szolgáltató elektronikus levelezési címe: support@dotroll.com

1.3.5 A tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-882068

1.3.6 A tárhely-szolgáltató adószáma: 13962982-2-42

1.3.7 A tárhely-szolgáltató webcíme: https://dotroll.com/

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

2.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2 A jelen Szabályzat 2022. április 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: céggel kapcsolatos változások, jogszabály változások, szállítási költség változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi. A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3 A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

2.4 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

 

3.1 A Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, valamint az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

3.2 A felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja a felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.4 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

4.1 A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

4.2 A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. A termékek egyedi gyártástechnológiája, és a felhasznált faanyagok természetes eltérései miatt az egyes termékek égetett felületének árnyalata, mintázata, domborultsága, és struktúrája (a fa erezete, és csomóssága) különbözhet.

A gyártási technológiánkból fakadóan a termékek felületére égetett képekben kisebb eltérések lehetnek. A felületen való elhelyezkedésük, és a látszódó képrészletek a vágási pozíciók eltérése miatt minimális mértékben különbözhetnek.

A weboldalunkon megjelenített képek illusztrációk. A valóságtól eltérhetnek a fotózási-, és képretusálási eljárások miatt.

Gyártási technológiánkból fakadóan a fa felületeken megjelenő égetéssel készült képek/mintázatok élessége, sötétsége, és dobmorultsága eltérő lehet a fa keménységének függvényében.   

A termékeink, a gyártási eljárás miatt füst szagúak lehetnek. Ez a szag idővel csökken, és teljesen eltűnhet. Kiemelten jellemző ez a tulajdonság az égetéssel készült, és lézerrel kivágott puzzle termékeinkre, mely esetben a kivágott puzzle darabok egy hermetikusan záró műanyag tasakban kerülnek a dobozba.

Egyes fa termékeink az égetési eljárásból fakadó jelentős hőterhelés miatt vetemedést mutathatnak, amely természetes velejárója a faanyag hőkezeléssel történő alakításának.

Termékeink a használatuk során kopási jellemzőket mutathatnak (kiemelten a használati eszközökre, mint például a poháralátétek, illetve poháralátét tartók). Ezek a kopási folyamatok természetes velejárói a termékek használatának.

 

4.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

4.4 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Nagyfokú eltérésnek minősül – a belföldi bírói joggyakorlat alapján – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50%-ban történő eltérése. Tájékoztatjuk ugyanakkor a fogyasztókat, hogy az értékaránytalanság fogalmát a törvény (Ptk. 6:98. §) nem határozza meg.

 

4.5 A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén, ha feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, azt egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek keletkeznének. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

5. RENDELÉS MENETE

 

5.1 A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

 

5.2 A Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és beállítja a termék darabszámát.

 

5.3 Ezt követően a Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméket. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a jobb felső sarokban megjelenített vagy a weboldal bal oldalán megjelenített „kosár” ikonra kattintva.

 

5.4 Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne a kosárba helyezni, kiválasztja azt a termékek menüpontból. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát termékenként. Amennyiben egy promóció feltételei szerint a Felhasználó jogosult ajándék termék igénybevételére, azt a kosár oldalon az “ajándék kiválasztása”, majd a “kosárba rakás” gombra kattintva tudja a kosár tartalmához hozzáadni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a Felhasználó saját mulasztása miatt hagyja ki a promóciós ajánlatot, illetve az ajándék termékes promóciók érvényesítésére utólagosan nincs lehetőség. Egy vásárláshoz csak egy ajándék terméket lehetséges hozzáadni. Amennyiben a Felhasználó a kosár tartalmának módosításával már nem felel meg az ajándék termékes promóció feltételeinek, a választott ajándéktermék automatikusan eltávolításra kerül a kosárból. A kosár tartalmának véglegesítéséhez a Felhasználó a „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva tovább léphet.

 

5.4.1 A pénztárban a Felhasználó megadja a szállításhoz és értesítéshez szükséges valós és pontos adatait (név, email cím, telefonszám). Továbbá itt van (a pénztárban) lehetősége a Felhasználónak egy promóció feltételei szerinti kupont érvényesíteni. Ehhez a “kuponkód megadása” résznél a promóciós kuponkódot megadva, majd a “Kupon beváltása” gombra kattintva tudja felhasználni a kupon által nyújtott kedvezményt. A beváltott kupont lehetséges törölni a rendelésből ugyanitt, a kupon neve alatt található piros “x”-re kattintva. Egy vásárláshoz csak egy kupont lehetséges beváltani. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a Felhasználó saját mulasztása miatt hagyja ki a promóciós ajánlatot, illetve a kuponos promóciók érvényesítésére utólagosan, a megrendelés elküldését követően nincs lehetőség.

 

5.4.2 Felhasználó kiválasztja a szállítási és számlázási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

 

5.5 Fizetési módok

         Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra belföldön, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor. Az utánvétes átvétel díja a szállítási díj összegén felül kerül meghatározásra, melyet a vásárlás során, a Pénztár oldalon, az utánvétes szállítási opciót kiválasztva, külön tételként jelenít meg az oldal A RENDELÉS TARTALMA lista alján, az Összeg sor felett.

         Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával kiegyenlíteni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerein keresztül.

         Átutalással: A Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 8 napon belül köteles átutalni. Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározásra került módon történő átvételére. Amennyiben az utalás nem történik meg 8 napon belül és a vevővel való egyeztetés után sem, a megrendelés törlésre kerül.

A fizetési mód kiválasztása után a Felhasználónak lehetősége van a szállítási címtől eltérő számlázási név és cím, illetve cég esetén adószám megadására is.

 

5.5 Szállítási díjak

A házhozszállítási költség mindenkori díjai a Szállítás és Fizetés oldalon vannak feltüntetve: https://embossedwood.com/szallitas-es-fizetes/

Amennyiben a felhasználó a rendelés leadása után módosítja a rendelés részleteit (részleges törlés vagy szállítási mód változtatása), akkor a módosítás utáni állapot alapján kerül meghatározásra a szállítási költség.

 

5.6 Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság keletkezik a termékeknél vagy az árakat illetően, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után haladéktalanul tájékoztatjuk a vásárlót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

5.7 A Fogyasztó által fizetendő végösszeg a megrendelési összesítőben és a vásárlást visszaigazoló levélben egyaránt a teljes költségét tartalmazza a kiszállítással vagy átvétellel együttesen. A számlát e-mailben küldjük ki a vásárlás/regisztráció során megadott e-mail címre. Amennyiben tartozik a termékhez, a jótállási jegyet a csomag tartalmazza. A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése 8-18 óra közötti idősávban munkanapokon történik.

 

5.8 Az adatok megadását követően a Felhasználó a „megrendelés” gombra kattintva véglegesíti a megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést, kérést is írhat a megrendelésével kapcsolatban. Azonban a megjegyzésként írt, rendelésre és szállításra vonatkozó kérések teljesítését a Szolgáltató a működési sajátosságaiból kifolyólag nem tudja garantálni, illetve a megjegyzésben leírtakat a futárszolgálat részére nem áll módunkban továbbítani (a szállítási cím megadásánál egy erre szolgáló mezőben, a futárnak szóló információ beírására, kérésre van lehetőség).

 

5.9 A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

5.10 Az adatbeviteli hibák javítása: A Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt módosítani és törölni tudja a berögzített adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve korrigálására. Amennyiben a kosár nem a kívánt darabszámot tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe a Felhasználó be tudja írni a kívánt mennyiséget, ha pedig törölni szeretné a kosár tartalmát, akkor a „törlés” gombra kattintással csökkenti vagy kitörli a kívánt tételt, melyet a rendszer mindkét esetben automatikusan frissít, javítva a kívánt értékre. Felhasználó a megrendelés áttekintése után az „A megrendelés tartalmát ellenőriztem, és tudomásul veszem, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után! ” jelölőnégyzetet kipipálva elfogadottnak tekinti a megrendelő tartalmát, és az ezzel járó fizetési kötelezettségét.

 

5.11 A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap a Szolgáltatótól. Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja/megrendelése során, a fiókja működésében bármilyen, a visszaigazoló e-mail megérkezését és/vagy megtekintését ellehetetlenítő hiba lép fel, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

5.12 A Felhasználó elfogadja, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, amely szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor keletkezik, amikor a Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

 

6.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására (0-24h). Amennyiben a megrendelés munkaidő lejárta után történik, azon megrendelések az azt követő munkanapon kerülhetnek feldolgozásra. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

6.2. Általános teljesítési határidő a készleten lévő termékek esetében 1-3 munkanap. A készleten nem lévő termékek esetében egyedileg kerül meghatározásra a gyártási idő, melyről a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználót. A Felhasználónak ebben az esetben lehetősége van a rendeléstől elállni.

Egyedi megrendelésre gyártott termékek esetén a gyártási idő a rendelt termékek mennyiségétől függően egyedileg kerül meghatározásra. Nagy tételben történő megrendelés esetén lehetőség van részteljesítésre a Szolgáltató és Megrendelő egyedi megállapodása alapján.

 

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a megrendelt dolog (termék, -ek) tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére köteles.

 

6.4. Az eladó cég vállalja a megrendelt dolog (termék, -ek) Vevőhöz történő eljuttatását, amely estben a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vevőre, ha a fuvarozót a Vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó bízta meg a fuvarozási szolgáltatással.

 

6.5. A felek eltérő megállapodásának hiányában, az Eladó (jelen ÁSZF szerint: a Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vevő (a Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a megrendelt dolgot (terméket, termékeket).

 

7. ELÁLLÁS JOGA

 

7.1 Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, kivéve a Szolgáltató webáruházában a Felhasználó megrendelésére egyedileg legyártott, a Felhasználó igényeinek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező termékeket esetében, ahol ez a jogosultság nem gyakorolható. E termékkörön kívül eső termékek esetében az alábbiak szerint illeti meg az elállási jog a fogyasztónak minősülő Felhasználót.

 

7.2 Az elállási határidő

a)      termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b)      több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

c)      több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

d)      valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

7.3 Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

 

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

8.1. Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

8.2. Kellékszavatosság

8.2.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

8.2.2 Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.2.3 Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha Fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.2.4 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.2.5 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.3. Termékszavatosság

8.3.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.3.2 Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3.3 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.3.4 Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetében 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.3.5 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.3.6 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a)      a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b)      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

c)      a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.4. Jótállás

8.4.1. Milyen esetben élhet a Fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó Fogyasztónak minősül.

8.4.2 Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.4.3 Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:

1.      Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

2.      Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog (termék) tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

8.4.4 Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként pedig a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.4.5 Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.4.6 A Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8.4.7 Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (Fogyasztónak nem minősülő felhasználó esetén)

 

9.1. A Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

9.2 A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

9.3 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

9.4 A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

9.5 A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

9.6 Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

 

9.7 A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

9.8 A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

10.1 A Szolgáltató kötelezettsége a teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

10.2 Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

10.3 Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

10.4 A Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

10.5 A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

 

10.6. A Szolgáltató a webshopban található termékekhez való elérést illetően nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a felhasználó állampolgárságával, lakhelyével vagy letelepedési helyével szemben.

 

10.7. Szolgáltató-az általa elfogadott fizetési módokban- nem alkalmaz eltérő feltételeket a Fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számlavezetési helyével, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

10.8 A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a Vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépéstől, valamint, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

11. PANASZKEZELÉS RENDJE (Fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

 

11.1 Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettségére teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

11.2 A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát elektronikusan elküldi a vásárlónak.

 

11.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

11.4 Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

11.5 A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A http://jarasinfo.gov.hu

 

11.6 A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu;

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu;

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu;

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

11.7 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

11.8 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

11.9 A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében.

Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

 

11.10 A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

11.11 Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

         az eljáró bíróságot;

         a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

         az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

         azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

         a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

         A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

12. SZERZŐI JOGOK

 

12.1 Miután az embossedwood.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az embossedwood.com, weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

12.2 Az embossedwood.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

12.3 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

12.4 Tilos az embossedwood.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az embossedwood.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

12.5 Az embossedwood.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

12.6 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

13. ADATVÉDELEM

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:            https://embossedwood.com/letoltheto-dokumentumok/

 

 

Kelt: Szeged, 2022. április 25.

X